หน้ากากที่แสดงมลพิษทั่วเมือง

ในตอนแรกของซีรีส์ใหม่ที่ BBC Future ขอให้นักออกแบบที่มีชื่อเสียงสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน บริษัทที่สร้างโทนเสียงให้กับการออกแบบหลายๆ อย่างของ Apple และโทรทัศน์ Trinitron ของ Sony นำเสนอวิธีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในศตวรรษที่ 21 ภาพลักษณ์ของชาวเมืองจีนที่สวมหน้ากากอนามัยแบบผ่าตัดได้กลายเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของความทันสมัยของประเทศนั้น สำหรับชาวตะวันตก อาจเป็นภาพที่น่าสับสนและน่าหนักใจ ซึ่งทำให้เกิดความบอบช้ำทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของจีน เช่นเดียวกับความกลัว dystopian เกี่ยวกับการระบาดของโรคทั่วโลก เช่น...